Postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu

Upute od 19.lipnja 2020.

Ovime Vas izvješćujemo kako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u petak 19. lipnja 2020. objavio detaljne i precizne upute koje se odnose na postupak kod pojave bolesti COVID-19 u turističkom smještajnom objektu kao i aktualne epidemiološke preporuke, upute i norme ponašanja u okolnostima pandemije korona virusa.

 https://tzzps.hr/wp-content/uploads/2020/05/Postupak_kod_pojave_bolesti_kod_gosta_19_06.pdf