Odluka o izboru kandidata

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika je raspisalo Javni oglas za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“ za 1 izvršitelj/ica na određeno (do 30.06.2023.) na puno radno vrijeme. Javni Oglas Turističke zajednice Grada Lipika je objavljen 6. prosinca 2021. godine, a prijavilo se četiri osobe. Nakon provjere dokumentacije, kandidatima su se smatrale dvije osobe. Nak...

Poziv na testiranje 30.12.2021.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA POVJERENSTVO ZA IZBOR KANDIDATA A: Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik U Lipiku, 23.12.2021.              Ur.broj: 2021-45/8   Prijavljeni kandidati za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“ koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju forma...

OGLAS ZA RADNO MJESTO - stručni suradnik u okviru projekta 6.12.2021.

Turistička zajednica grada Lipika je partner na projektu "Terme Lipik" koji se realizira od 2020.-2023. godine.  Na projektu će se zaposliti jedna osoba u Turističkoj zajednici Grada Lipika koja će raditi na promociji projekta u periodu 2021. -2023. U nastavku je tekst oglasa.  ...

Poziv na testiranje 17.11.2021.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA POVJERENSTVO ZA IZBOR KANDIDATA A: Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik U Lipiku, 10.11.2021.   Prijavljeni kandidati za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“ koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa                     &...

OGLAS ZA RADNO MJESTO - stručni suradnik u okviru projekta 2021.

Turistička zajednica grada Lipika je partner na projektu "Terme Lipik" koji se realizira od 2020.-2023. godine.  Na projektu će se zaposliti jedna osoba u Turističkoj zajednici Grada Lipika koja će raditi na promociji projekta u periodu 2021. -2023.  U nastavku je tekst oglasa....

Poziv na testiranje

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA POVJERENSTVO ZA IZBOR KANDIDATA A: Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik U Lipiku, 19.11.2020.  Ur broj: 2020-39/1   Prijavljeni kandidati za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“ koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa  ...

OGLAS ZA RADNO MJESTO - stručni suradnik u okviru projekta

Turistička zajednica grada Lipika je partner na projektu "Terme Lipik" koji se realizira od 2020.-2023. godine.  Na projektu će se zaposliti jedna osoba u Turističkoj zajednici Grada Lipika koja će raditi na promociji projekta.   ...

Poziv na testiranje

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA POVJERENSTVO ZA IZBOR KANDIDATA A: Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik U Lipiku, 22.10.2020.     Prijavljeni kandidati za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“ koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa   o b a v j e š t...

OGLAS ZA RADNO MJESTO - stručni suradnik

Turistička zajednica grada Lipika je partner na projektu "Terme Lipik" koji se realizira od 2020.-2023. godine.  Na projektu će se zaposliti jedna osoba u Turističkoj zajednici Grada Lipika koja će raditi na promociji projekta.         ...

Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini

Ministarstvo turizma i ove godine nastavlja sa sufinanciranjem projekata jedinica lokalne (područne) samouprave za razvoj proizvoda cikloturizma kontinentalnih županija. Prihvatljive aktivnosti Programa u 2020. godini definirane su Operativnim planovima i odnose se na izradu prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; izradu/postavljanje prometne signalizacije/info ploča duž ruta, uključujući oznaku za EuroVelo rute, uređenje/opremanje cikloturistički...