Za izlagače

Prijave za Sajam cvijeća 2022.

Poštovani izlagači, 

drago nam je da se interesirate za 10. Sajam cvijeća i ukrasnog bilja u Lipiku. Sajam će se održati u NA ISTOM MJESTU mjestu u parku u Lipiku. Izlagači će imati ista mjesta kao 2019. godine.

Mjesta ima za sve, kao i prije, ali tokom prijava preporučamo da pratite naše internet i facebook stranice. Svi nas mogu kontaktirati i na mail tz.lipik@gmail.com za upite, a upis izlagača je isključivo putem automatskog internet obrasca. 

Predviđena veličina prostora za svakog izlagača:

- cvijeća i ukrasnog bilja je kao i prije 

- rukotvorina i ostalih proizvoda je cca 3 dužna metra. 

- koji imaju veće štandove obavezno upisati potrebni dužni prostor. 

Cijena za stol je 44 kune, a ukoliko želite štand, cijena je 63 kune (imamo ih samo 15 komada), nakon postavljanja sajam obilazi komunalni redar. 

Ukoliko želite više prostora napomenite u obrascu, te će se tako i obračunati najamnina. 

Svi koji se upišu su automatski prijavljeni, a kontaktirati ćemo Vas u slučaju nadopune informacija i nejasnoća.

 

Prijave su otvorene 11. travnja 2022. godine preko online prijavnog obrasca u nastavku.

Prijave ćemo zatvoriti 3. svibnja 2022. godine. 

Prijave preko online obrasca su zatvorene 3. svibnja u 18 sati. Za osobnu prijavu nazovite na naš kontakt.

  

Dodatne informacije za izlagačka mjesta izlagači mogu dobiti : 

mail: tz.lipik@gmail.com

telefon: 098 / 575 335