Posjete Državnoj ergeli se obustavljaju

Na službenim stranicama Državne ergele Lipik osvanula je obavijest svim potencijalnim posjetiteljima o privremenoj obustavi svih posjeta od 7. siječnja 2021. godine zbog sanacije štete od potresa na objektima staja. 

Upravitelj Državne ergele Lipik Damir Jakšić je rekao: „Oštećenja su nastala nakon onog najjačeg potresa ( 29. prosinca 2020. u 12:19 sati magnitude 6.4 ). Ništa se na sreću nije srušilo, no unutar strukture lukova koji se nalaze unutar štala na ergeli pokazale su se na mjestima pukotine, a na statičarima je da presude da li je to beznačajno oštećenje ili strukturalno oštećenje koje će utjecati na sigurnost te cjelokupne lučne konstrukcije, za sada je sve otvoreno. Tek poslije 11. ili 12. siječnja kada statičari pregledaju zgradu ćemo imati točnu informaciju o tome, a sasvim je moguće je da otvorimo za posjetitelje i 13. siječnja ukoliko nalaz statičara bude povoljan."