Crkva sv. Antuna u Antunovcu

Crkva svetog Antuna nalazi se u Antunovcu, malom naselju u blizini Lipika. Crkva je posvećena sv. Antunu, a izgrađena je davne 1916. godine gdje se od tada pa sve do danas drže mise.