Za iznajmljivače

Obračun turističke članarine za 2020. godinu

      Privatnim iznajmljivačima je za 2020. godinu još preostala obveza prijave obračuna Turističke članarine nadležnim poreznim upravama. Prema aktualnom Zakonu o članarinama u tur...

Turistička pristojba u 2021. godini

Odluku o visini Turističke pristojbe na području Požeško-slavonske županije donosi Skupština Požeško-slavonske županije. Za 2021. godinu je Skupština odredila visinu na sjednici održanoj 18.rujna 2019. godine. Turistička pristojba je ista tokom cijele 2021. godine.    Za područje Lipika:  Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iznosi 7,00 kuna po osobi ...

Pripremite se na iznenadne situacije

U slučaju prirodnih nepogoda trebamo biti spremni reagirati da sačuvamo živote i imovinu. Za sve iznajmljivače, ugostitelje i građane donosimo upute za lakšu pripremu u slučaju potresa. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Hrvatski crveni križ su pripremili malu brošuru o tome kakvu opremu trebamo pripremiti prije potresa, kako se vladati za vrijeme opasnosti i što činiti nakon potrea. Pročitajte si brošuru, isprintajte si i stav...

Mali iznajmljivači oslobođeni određenih plaćanja

04.lipnja 2020.  Građani koji turistima iznajmljuju sobe, apartmane i smještajne jedinice u kampovima i objektima za robinzonski smještaj tu djelatnost obavljaju prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Ne moraju registrirati obrt, djelatnost obavljaju na temelju odobrenja mjerodavnog ureda za gospodarstvo. Građani koji iznajmljuju sobe, apartmane i smještajne jedinice u turističke svrhe nisu obveznici PDV-a sve dok im isporuke u prethodn...

Upute za privatne iznajmljivače

svibanj 2020.

  Poštovani iznajmljivači,    u prilogu su upute za iznajmljivače što se tiču plaćanja Turističke pristojbe, Turističke članarine i paušalnog poreza na iznajmljivanje postelja u 2020. godini.    Turistička pristojba  - za glavne krevete je oslobođeno plaćanje 50%, a na pomoćne 100 % Turistička članarina - nema oslobođenja, dospjeće prve rate je 31.07.2020. Paušalni...

Upute za oglašavanje destinacije

U novije vrijeme se brzo mjenjanju trendovi u oglašavanju, pogotovo u sadašnje doba kada je otežano kretanje turista i gostiju. Turističko tržište nije naviklo na ovakve padove posjeta i noćenja gostiju, te je i otežno promoviranje.  S ciljem prepoznavanja destinacije Lipika i Zlatne Slavonije, te informiranja posjetitelja koji traže informacije o destinaciji,  potrebno se zajednički ogla&s...

Turistička pristojba za 2020. godinu

Novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) je stupi na snagu u svibnju 2019. godine. Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19) je stupio na snagu u srpnju 2019. godine.  Županija Požeško-slavonska nije donijela pravovre...

Obračun turističke pristojbe za glavne i pomoćne krevete

Nastavno na dopis Ministarstva turizma u prilogu Vam šaljemo novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) koji donosi izmjenu u načinu naplate turističke pristojbe. Turistička pristojba od 01.01.2020. godine naplaćivati će se za osnovne i pomoćne krevete (članak 12. Zakona o turističkim pristojbama). Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga koja su izdana do 31.12.2019. godine u kojima se navode osnovni...

Turistička članarina za 2020. godinu

  U 2020. godini je na snazi novi način obračuna turističke članarine koja posebno tereti privatne iznajmjivače na kontinentu. Drastično se povećalo opterećenje malih iznajmljivača koji su u paušalu. Godišnji paušalni iznos turističke članarine za iznajmljivače paušaliste je 45,00 kuna po krevetu, određen Pravilnikom o obracunu Turistick...

Projekt upravljanja kvalitetom u PSZ

Konferencija o mogucnostima povecanja kvalitete turisticke ponude

Ovaj projekt dio je sinergije turističkih zajednica na terenu Požeško slavonske županije iz Lipika, Pakraca, Pleternice, Kutjeva i općine Velika, a koordinatorica projekta je direktorica TU TZ Grada Požege. Prva faza projekta financirana je od strane Hrvatske turističke zajednice uz sufinanciranje Grada Požege, Grada Lipika, Grada Pakraca, Grada Pleternice, Grada Kutjeva i Općine Velika. Druga faza projekta upravo započinje u kojoj će biti kreirana "Studija up...

Turistička članarina za 2019. godinu

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) ; (NN 110/15) ; (NN 121/16) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 110/15 ) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici. Turistička članarina se plaća prema razredu turističkog mjesta i prema skupini dj...