Safe stay in Croatia

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica su u veljači 2021. godine predstavili projekt „Safe stay in Croatia“ čime se želi Hrvatsku pozicionirati kao sigurnu destinaciju.

Hrvatska je zbog dobrih epidemioloških prilika prošle godine bila prepoznata kao sigurna destinacija, na čemu se nastavlja raditi i u 2021. Uz, već na tržištu poznatu oznaku Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC) "Safe Travels", osmišljena je nacionalna oznaka pod nazivom „Safe stay in Croatia“, za etabliranje Hrvatske kao sigurne i poželjne destinacije, ali i poticaj svim dionicima u lancu putovanja za nastavak pridržavanja epidemioloških mjera. 

Cilj projekta je uvođenje posebne nacionalne oznake sigurnosti u Republici Hrvatskoj s kojom dionici u turizmu poručuju domaćim i stranim gostima da se u Hrvatskoj i njihovim objektima primjenjuju zdravstveni i sigurnosni protokoli vezani uz pandemiju koronavirusa. Doprinos promociji ovog projekta kojim Hrvatsku pozicioniramo kao sigurnu i poželjnu destinaciju na našim emitivnim tržištima će pružiti i sustav turističkih zajednica.

 

Projekt je usmjeren prema svim turističkim subjektima i pružateljima usluga koji  primaju goste i posjetitelja, na području grada Lipika prvenstveno prema subjektima  zdravstvenog i rekreativnog turizma, te ugostiteljskim i smještajnim objektima.

Ovim putem pozivamo subjekte na području Grada Lipika, da se prijave u projekt i time doprinesu percepciji Lipika i Hrvatske kao sigurne destinacije.

Nakon online prijave, subjekti će u Turističkoj zajednici Grada Lipika besplatno preuzeti sigurnosne oznake koje će nalijepiti na ulazu u objekt. Izdan je i Priručnik za siguran boravak u Hrvatskoj u kojem su dane upute za primjenu protokola. Priručnik može skinuti ovdje. Turistička zajednica će voditi evidenciju o subjektima i dali se pridržavaju mjera. U sklopu svojih medijskih aktivnosti ćemo komunicirati projekt „Safe stay in Croatia“ čime ćemo približiti destinaciju Lipika i Zlatne Slavonije ka inozemnom tržištu kao sigurne destinacije. 

Za posjetitelje produciran je posebni video i foto materijal, kreirana je posebna mrežna stranica gdje posjetitelji i turisti mogu pretraživati sve dionike turističkog sektora koji nose oznaku, pronaći relevantne informacije o zdravstvenim i sigurnosnim protokolima u sedam osnovnih kategorija (Lipik ima subjekte za 6 kategorija), ali i pronaći informacije kako postupiti u slučaju sumnje na COVID-19.  

Na taj način će se turisti lakše odlučiti na odabir destinacije, a nama je cilj da svi subjekti poštuju zdravstvene protokole i Lipik bude označen kao potpuno sigurna destinacija. Toplice Lipik će lakše doprijeti do svojih pacijenata ako se svi budemo pridržavali sigurnosnih mjera te ćemo povećati broj posjetitelja i korisnika zdravstvenih usluga rekao je Hrvoje Kovačić voditelj Turističke zajednice grada Lipika.

 

PREUZMITE

Priručnik

Upute za prijavu